Jak uczymy?

  • W szkole językowej Nawijka jesteśmy wierni przekonaniu, że język to przede wszystkim narzędzie komunikacji. Wkładamy dużo wysiłku w to, by od samego początku nauki uczeń mógł wykorzystywać znajomość języka obcego w codziennym życiu.
  • Nasze zajęcia to czas praktyki i ćwiczeń oraz przestrzeń, w której wytyczamy wspólnie realne cele i opracowujemy optymalne metody przyswajania wiedzy. To dzięki temu nasi uczniowie czują się pewnie, znają plan postępowania i mogą skupić się na rozwoju swoich językowych kompetencji. Robimy wspólne ustalenia, określamy dobór materiału i monitorujemy postępy.
  • Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem nauki w Nawijce, możesz być pewny, że program zostanie dostosowany do Twojego poziomu. Zadbamy o to, abyś miał kontakt z innymi użytkownikami języka, dlatego często proponujemy pracę w parach.
  • Na zajęciach w Nawijce proponujemy uczniom nagrania z radia, Internetu, telewizji, oglądanie filmów i obcowanie z autentycznymi źródłami literackimi. Zależy nam by uczniowie mieli jak najczęstszy kontakt z żywym językiem, poznawali różne sposoby mówienia, akcenty i dynamikę wypowiedzi. Materiały źródłowe są dobrane w taki sposób, by uczeń miał pewność, że są dopasowane do jego poziomu wiedzy.
  • A co z gramatyką? Jest to dziedzina języka, która przeraża wielu uczniów, dlatego metodyka szkoły językowej Nawijka opiera się na indukcyjnym podejściu do tej dziedziny. Oznacza to, że nasi uczniowie nie są zmuszani do zapamiętywania regułek. Pracujemy tak, by mózg poznający nowy język otaczany był wieloma dobranymi przykładami i sam wypracował i zakodował potrzebną zasadę. Pomagamy mu w tym, dzięki czemu nauka staje się bardziej intuicyjna, naturalna, a tak zdobyta wiedza pozostaje w pamięci na długo. Szanujemy ten wspaniały mechanizm jakim jest mózg, nie przeszkadzamy mu. A uwielbia wyzwania, wnioskowanie, tworzenie własnych idei, kreatywnych rozwiązań. My mu tylko pomagamy. Takie podejście sprawia, że na efekty nie trzeba długo czekać.
  • Mamy też świadomość, że współczesny świat nastawiony na wyniki, wymaga od uczniów zdawania testów, uzyskiwania certyfikatów, zaliczania egzaminów. Wypracowanymi metodami damy radę i z tymi wyzwaniami! Zależy nam, by nasi kursanci byli doskonale przygotowani na te stresujące sytuacje, dlatego proponujemy im przeprowadzanie próbnych egzaminów ósmoklasisty, maturalnych, egzaminów na certyfikaty FCE, CAE i CPE. Regularny progres monitorujemy również podczas testów cząstkowych i semestralnych.
  • Nasza szkoła otacza szczególną troską dzieci i młodzież z trudnością w nauczaniu. Wiemy, że kluczem do sukcesu jest spokój, cierpliwość i pozytywna atmosfera. Specjaliści Nawijki doskonale rozumieją potrzeby ucznia, dla którego największymi wrogami jest presja i konkurencja.