Dysleksja

Dysleksja

Pozwólmy dzieciom z dysleksja rozwinąć skrzydła!

  • Czy Twoje dziecko ma problemy w czytaniu w języku angielskim?
  • Czy sprawia mu problem zrozumienie nawet krótkiego tekstu w tym języku?
  • A może pisząc nie widzi żadnej różnicy miedzy son a sun, foot a food, czy thing a think ?

Nie czekaj, aż Twoje dziecko „samo z tego wyrośnie!” Od początku jego/jej drogi edukacyjnej wspieraj je cierpliwością i wiara, ze systematyczna praca pod okiem wykwalifikowanego nauczyciela anglisty na pewno pozwoli mu rozwinąć skrzydła. Będzie wtedy mogło uwierzyć w siebie wykorzystując swoje zdolności i wypracowane umiejętności. A dzięki temu będzie czuło się pewniej czytając teksty, słuchając oryginalnego nagrania lub pisząc swoje opowiadanie w języku angielskim.

metoda GENIUS

Metoda GENIUS to autorski program uczenia języka angielskiego dzieci dyslektycznych, który powstał w oparciu o wyniki badań w dziedzinie neurobiologii i pedagogiki nauczania języków obcych. Dowodzą one, że dysleksja to grupa symptomów, które powodują, że zarówno dzieci, jak i dorośli mają trudności w opanowaniu niektórych umiejętności językowych, głównie czytania. Często  przekłada się to na problemy z ortografią, pisaniem tekstów, słuchaniem autentycznych wypowiedzi czy wymową w języku obcym. Aby te trudności nie ograniczały naturalnego rozwoju dziecka, szkoła Nawijka stworzyła autorską metodę GENIUS, która koncentruje się na wspieraniu mocnych stron młodego człowieka. Dzięki temu dzieci nie tracą wewnętrznej motywacji i wzmacniają samoocenę, która jest tak ważna w procesie uczenia się języków obcych.

W metodzie GENIUS duży nacisk kładziemy na nauczanie wielozmysłowe (MSL), które pomaga dzieciom poczuć i zrozumieć język angielski. Dlatego na lekcjach włączamy całe nasze ciało tak by wszystkimi zmysłami uczyło się języka.

Tańczymy, śpiewamy, wąchamy, smakujemy, piszemy na piasku i światłem po suficie, sadzimy drzewka, z których wyrastają angielskie słówka i budujemy z klocków bardzo długie i złożone zdania.

Wielkim atutem metody GENIUS jest również indywidualne podejście do każdego ucznia, a możecie Państwo zauważyć to w naszym autorskim przygotowaniu materiałów dostosowanych do poziomu i tempa uczenia się każdego dziecka. W metodzie GENIUS uczymy dzieci: tworzyć mapy myśli, tak  by łatwiej było im zapamiętywać nowe zagadnienia; pomagamy systematyzować materiał omawiany na lekcjach, tak by mogły one samodzielnie pracować w domu.

Doświadczenie w pracy z dziećmi dyslektycznymi w szkołach państwowych pozwoliło nam zrozumieć jak ważna jest odpowiednia, przyjazna atmosfera otoczenia, w którym pracują dzieci dyslektyczne. Dlatego w Nawijce, dbamy o prawidłową aranżację mebli, o odpowiednie oświetlenie i temperaturę sal, bo wiemy, że bardzo często bodźce zewnętrzne mają negatywny wpływ na przyswajanie wiedzy podczas lekcji. Dzięki temu, że część tych zewnętrznych bodźców jest wyciszona, dzieci w szkole Nawijka mogą intensywniej koncentrować się na nauce i dzięki temu uczyć się efektywniej.

Każde  dziecko z dysleksją to nieodkryty jeszcze GENIUSz w swojej dziedzinie. A najlepszym przykładem, że z dysleksją można odnosić olbrzymie sukcesy są takie osoby jak:

Darwin Yeats Spielberg Lennon Einstein Kennedy Sartre Jenner Andersen.

Pamiętajmy, że dysleksja nie jest problemem, lecz elementem życia, z którym dzieci dyslektyczne musza nauczyć się funkcjonować, a specjalnie przeszkolony zespół Nawijki ma za zadanie im w tym pomóc.

Certyfikaty: https://www.futurelearn.com/certificates/f9eqliz

ZAPRASZAMY na zajęcia w małych kameralnych grupach lub na zajęcia indywidualne.