ДОРОГІ УКРАЇНЦІ

Спеціально для вас, до пропозиції курсів англійської мови, ми додаємо заняття, які дозволять вам не тільки ГОВОРИТИ, але й ВІДЧУТИ мову на абсолютно новому рівні! 

 

 • Нам відомо, що більшість з вас мають бажання вивчати багато нового, а саме- вивчати нові мови, та розвивати свої можливості.
 • Та погодьтеся, вивчати іноземні мови легше, коли викладання та пояснення абсолютно зрозуміле, адже відбувається рідною- соловʼїною

 

Ми запрошуємо вас, на вивчення англійської, та іспанської мов в нашу прекрасну школу іноземних мов - Nawijka! 

Тут на вас чекатиме:

 • цікаве навчання,
 • багато нових знань,
 • дієві методи вивчення мов,
 • приємний колектив,
 • неймовірно затишна атмосфера.

 

Вчити англійську може бути легко, цікаво, та ефективно

Вчити іспанську може бути пізнавально та корисно

 

Запрошуємо до нас і дітей і дорослих!

 

Курси будуть проводитися Анною, чудовою лекторкою з України, яка добре розуміє виклики, з якими її співвітчизники зіштовхуються під час вивчення англійської мови.   

Завдяки індивідуальному підходу, вона допоможе вам розвинути необхідні навички для вільного спілкування.  

Анна навчить вас граматики та словникового запасу, а також розкриє секрети англомовної культури, гумору та традицій.   Це гарантія швидкого прогресу і розуміння мови на глибшому рівні!

З її підтримкою та методом вивчення ви переконайтеся, що англійська може бути не тільки легкою, але й захоплюючою та надихаючою!

 

Не пропустіть свій шанс побачити англійську з нової перспективи!

Реєстрація триває - забронюйте своє місце вже зараз!
+48 695 720 968

_________________________________________

 

DRODZY UKRAIŃCY!  

 • Wiemy, że większość z Was ma chęć nauczyć się wielu nowych rzeczy, uczyć się nowych języków i rozwijać swoje możliwości.
 • Wiemy, że łatwiej jest uczyć się języków obcych, gdy nauczanie i wyjaśnienia są całkowicie jasne, ponieważ odbywają się to w języku ojczystym.
   

Specjalnie dla Was, do oferty Nawijkowych kursów z językowych, dodajemy zajęcia, które pozwolą Wam nie tylko MÓWIĆ, ale także POCZUĆ język na całkowicie nowym poziomie!  
 

Zapraszamy Was do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego w naszej wspaniałej szkole języków obcych - Nawijka! 

 

Znajdziesz u nas:

 • ciekawą naukę,
 • dużo nowej wiedzy,
 • skuteczne metody nauki języków,
 • miły zespół,
 • niesamowicie przytulną atmosferę. 
   

 

Nauka języka angielskiego może być łatwa, interesująca i skuteczna

Nauka hiszpańskiego może być pouczająca i przydatna 

 

Zapraszamy dzieci i dorosłych! 

 

Kursy języka angielskiego prowadzi Anna, wspaniała lektorkę z Ukrainy, która doskonale rozumie wyzwania stojące przed jej rodakami podczas nauki tego języka.   

Dzięki indywidualnemu podejściu, pomoże Wam rozwinąć umiejętności niezbędne do swobodnej komunikacji.

Anna nauczy Was gramatyki i słownictwa, ale również zdradzi sekrety anglojęzycznej kultury, humoru i tradycji.  

To gwarancja szybkiego postępu i zrozumienia języka na głębszym poziomie!

Przy wsparciu Anny i  jej metodzie uczenia przekonacie się, że angielski może być nie tylko łatwy, ale również ekscytujący i inspirujący!

 

Nie przegap swojej szansy na odkrycie angielskiego z nowej perspektywy!

 

Zapisy trwają – zarezerwuj swoje miejsce już teraz! 
+48 695 720 968

 

_________________________________________

 

Dear Ukrainians! 

 • We know that most of you have a desire to learn a lot of new things, namely to learn new languages and develop your capabilities
 • But agree, it is easier to learn foreign languages when the teaching and explanation is absolutely clear, because it is done in a native language

Especially for you, to the offer of Nawijka English language courses, we are adding lessons that will allow you not only to SPEAK but also to FEEL the language on a completely new level!  
 

We invite you to study English and Spanish at our wonderful foreign language school - Nawijka!

 

Here you will find:

 • interesting learning,
 • a lot of new knowledge,
 • effective language learning methods,
 • a pleasant team,
 • an incredibly cozy atmosphere.

 

Learning English can be easy, interesting, and effective

Learning Spanish can be informative and useful 

 

We invite children and adults to join us!

 

The courses of English will be conducted by Anna, a wonderful teacher from Ukraine, who understands perfectly the challenges faced by her fellow countrymen when learning English.

Thanks to the individual approach, she will help you develop the skills necessary for fluent communication.

Anna will teach you grammar and vocabulary, but she will also reveal the secrets of English-speaking culture, humor, and traditions. This guarantees rapid progress and understanding the language on a deeper level!

With her support and teaching method, you will find that English can be not only easy but also exciting and inspiring!

 

Don't miss your chance to discover English from a new perspective! Enrollment is now open - reserve your spot now!

 

Enrollment is open - reserve your spot now! 
+48 695 720 968