Savvy Ed

Savvy Ed

Savvy Ed Praga Północ Warszawa!  Ambitna i skuteczna nauka angielskiego dla dzieci w wieku 7 - 10 lat.

Metoda uczenia języka angielskiego Savvy Ed jest bardzo ambitna - dzieci, bądź co bądź jeszcze małe (7-10 lat), opanowują ogrom materiału. Równocześnie Savvy Ed jest bardzo przyjazny - dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego jaki wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy :)

Savvy Ed jest dla Twojego dziecka krokiem milowym w stronę płynności językowej. Lekcje angielskiego Savvy Ed to sposób by wszystkie poznane wcześniej wyrażenia, zdania i zwroty zostały utrwalone, zaktywizowane i wykorzystane do produkcji językowej.*

Savvy Ed to pierwszy prawdziwie skuteczny sposób na opanowanie języka angielskiego i przygotowanie do dalszego językowego rozwoju dzieci w wieku 7 - 10 lat.

 

Licencjonowana metoda Savvy Ed przeznaczona jest dla dzieci, które w przedszkolu uczestniczyły w zajęciach Teddy Eddie lub równie ambitnych kursach językowych. Nauka angielskiego nie sprawia naszym uczniom problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach.

 

Savvy Ed - Poziomy

   
         

 

Realizacja jednego poziomu Savvy Ed w szkole językowej przewidziana została na 60 spotkań trwających 60 minut.

 

Metoda Savvy Ed – jak uczymy?

Dzieci uczą się budować nowe zdania, precyzyjnie wyrażać myśli po angielsku, z czasem rozwijają umiejętność czytania, pisania, ale także rozwiązywania testów, bo również takim wyzwaniom w swoim życiu będą musiały sprostać. Nadrzędnym celem metody pozostaje jednak to, co nauka języka obcego daje nam przede wszystkim: umiejętność komunikacji i prowadzenia swobodnej rozmowy. Język angielski dla dzieci będzie przecież codziennie wykorzystywanym narzędziem dla pokolenia naszych dzieci. Mimo, że treści w stosunku do przedszkolnych są poważniejsze, nadal procesowi nauki języka na kursach Savvy Ed towarzyszy dobra zabawa!
 

Obudź ciekawość świata poprzez naukę angielskiego

W metodzie Savvy Ed przewodnikiem dzieci w anglojęzycznym świecie jest mądry miś Ed, który może podróżować gdzie tylko chce, ponieważ mówi po angielsku. Komunikuje się z dziećmi za pomocą listów, wzbudzając u nich ciekawość świata poprzez snucie opowieści o nowych miejscach, które zwiedził, i podsyłając ciekawostki z różnych zakątków globu dostosowane do wieku dzieci. Nauka angielskiego dla dzieci to także otwieranie okna na wiedzę o otaczającym świecie, pogłębianie znajomości różnych kultur i ciekawe, rozwijające spędzanie czasu. Nasze materiały zapewniają nie tylko odpowiednią liczbę słówek i ćwiczeń, ale także ważne, rozwijające dziecko treści.

 

Poznaj metodę Savvy Ed

Savvy Ed to ambitny program dedykowany uczniom, którzy KONTYNUUJĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie. Savvy Ed nie jest przewidziany dla dzieci początkujących. 

Przy kwalifikacji do grupy sprawdzamy, czy dzieci mają odpowiednią wiedzę z języka angielskiego i odpowiedni poziom umiejętność czytania w języku ojczystym. Bardzo ważny jest też wiek dziecka, w grupach mogą być dzieci z jednego rocznika, ewentualnie może być rok różnicy. Wierzymy, że tylko wiekowo i poziomowo dobrane grupy osiągną pełnię swojego potencjału.

Przy realizacji programu licencjonowanej metody nauki angielskiego Savvy Ed bardzo ISTOTNA JEST ROLA RODZICA, który nie musi znać języka obcego aby pomóc dziecku, ale MUSI WYRAZIĆ CHĘĆ WSPARCIA SWOJEJ POCIECHY w sensie „organizacyjnym,” czyli mówiąc potocznie: dopilnować, aby mały uczeń był przygotowany na każde zajęcia. 

 

Najważniejsze założenia metodyki Savvy Ed

 

Efekt kuli śniegowej

 

 

Kompletność

 

 

Motywacja

 

 
       
  Angielski „stopniowo narasta”  w zadaniach, powtórkach i  w ułożeniu materiału językowego.*   Savvy Ed to nie tylko podręcznik, to cała filozofia nauczania z wszelkimi potrzebnymi elementami zarówno w sensie materiału nauczania jak i samych pomocy naukowych.    Wykorzystujemy elementy GRYWALIZACJI, a Savvy Ed, przesyła dzieciom listy z całego świata, motywując i nagradzając aktywność i zaangażowanie.  

     * Dzieci uczące się metodą Savvy Ed prowadzone są do poziomu Young Learners  –  Flyers (poziom A2 wg Rady Europy).

 

Nie wystawiamy ocen innych niż A :)

Metoda Savvy Ed wykorzystuje elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Zgodnie z najnowszą wiedzą tylko dzięki ocenieniu kształtującym możliwe jest pełne wsparcie procesu uczenia i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci. 

W Savvy Ed uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

  • jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy;
  • informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w E-reporcie, lektor będzie informował, co dzieci mają już opanowane na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie należy zwrócić uwagę;
  • budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek;
  • jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na co będziemy zwracać uwagę”).

Oprócz oceniania kształtującego w metodzie Savvy Ed stosujemy także ocenianie zorientowane na sukces. Nasza naczelna zasada to: NIE WYSTAWIAMY OCEN INNYCH NIŻ A! Po prostu – jak dziecko zaliczy daną część materiału, dostaje A (odpowiednik oceny „6” w angielskim systemie oceniania). Dziecko dostaje tabelę zaliczeń, a w niej dokładne wytyczne co do rodzaju zaliczeń oraz o umiejętności jakimi musi się wykazać, aby dany element zaliczyć.

 

Standard metody Savvy ED

LEKTORZY prowadzący zajęcia przechodzą skrupulatną rekrutację według wytycznych Licencjodawcy, kładący ogromny nacisk na ich predyspozycje do pracy z dziećmi szkolnymi. 

Wybrana kadra przechodzi szkolenia dotyczące specyfiki pracy z dziećmi w wieku szkolnym oraz pracy z metodą. Następnie wyposażamy ich w szczegółowe instrukcje, procedury, plany zajęć oraz materiały, które uatrakcyjniają zajęcia.

Lekcje są cyklicznie hospitowane i omawiane z Opiekunem Metody Savvy Ed. Wybrane zajęcia są nagrywane, a następnie oceniane przez metodyków Licencjodawcy. Omawiamy je według specjalnego STANDARDU METODY SAVVY ED, tak aby nie tylko zapewnić najwyższą jakość, ale również stale wyznaczać nowe ścieżki rozwoju lektorom prowadzącym kurs.